Пристрої і машини для вакуумного пакування

На сьогоднішній день існує кілька пакувальних систем, що дають можливість пакувати у вакуумі і МГС.

Автоматична пакувальна система з глибоким витягуванням має найвищу ціну і відповідно найвищу продуктивність. Ця система може застосовуватись як для пакування продукції у вакуумі, так і в МГС.

Автоматична пакувальна система типу flow-pack може бути вертикальною і горизонтальною. Вертикальна машина застосовується для пакування сипкої продукції (рис. 3.154), а горизонтальна — для м’яса, риби, сиру, кондитерських виробів.

Якщо перша пакувальна система ще не достатньо застосовується в Україні, то друга, особливо для рибної продукції, знаходить застосування.

На сьогодні найпоширенішим видом є камерні вакуумні машини. Ці машини бувають двох видів: для пакування в плоскі пакети із термоусаджувальної і звичайної плівок; для пакування в об’ємні піддончики з покриттям плівкою зверху. Поряд із цим вакуум-машини можна поділити на декілька груп:

• одно — і двокамерні машини (рис. 3.155);

Пристрої і машини для вакуумного пакування

• побутові машини або машини, що застосовуються для пакування невеликих обсягів продукції;

Рис. 3.154. Схема вакуумного пакування сипкої продукції: І — фасування; II — вакуумування; III — герметизація і відрізання пакованої одиниці: 1—пристрій поперечного зварювання і відрізання упаковки; 2 — пакована одиниі)Я

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.155. Вакуумні машини: а — однокамерна; б — двокамерна; в — для термоформованої тари

• машини малої і середньої продуктивності;

• машини великої продуктивності для великих цехів і виробництв.

Відповідно до рівня механізації і автоматизації машини поділяють

на: напівавтоматичної дії і автоматичні лінії.

Автоматичні лінії мають досить складну структуру. Така лінія складається із таких функціональних модулів дозування: вкладання в термоформовану тару або пакет; вакуумування і герметизація; маркування і етикетування.

Найчастіше застосовують машини напівавтоматичної дії. В таких машинах оператор розміщує продукцію в тару або пакет і вкладає в комірки транспортної системи машини (рис. 3.156)

Нещодавно на ринку вакуумного обладнання з’явились машини, які пакують продукцію в термоформовану тару, що виготовляється автоматично із двох плівок — верхньої і нижньої. Продукція вкладається оператором у сформовані комірки тари. Машина (рис. 3.157) в автоматичному режимі здійснює вакуумування, герметизацію, обрі­зування залишків плівки і етикетування.

Вакуумні машини характеризуються такими параметрами: роз­мір пакувальної камери; довжина зварних рейок та їх кількість; продуктивність вакуумного насоса; кількість пакувальних камер.

На ринку України представлено вакуумне обладнання таких фірм: HENKO-VAC (Голландія), MULTIVAC, КОМЕТ (Німеччина), TECNOVAC, VM (Італія), CRIOVAC (США), TEPRO (Польща) та ін.

Поряд із вакуумним пакуванням продукції в плівку і напівжорстку полімерну тару вакуумне пакування широко застосовують під час

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.156. Вакуумна машина напівавтоматичної дії

виготовлення консервної продукції. На стадії закупорювання в продукт подають перегріту пару, тим самим витискають значну частку повітря. Після охолодження тари пара конденсується, і у верхній частині тари створюється розрідження, достатнє для тривалого зберігання продукції при проведенні відповідної термообробки.

Барським машинобудівним заводом розроблено і широко впроваджено комплекс обладнання для вакуумного пакування харчової продукції (в тому числі і дитячого харчування) в скляну тару.

Відповідно до технологічного процесу розроблено і виготовлено таке обладнання комплексу:

• машина дозувально-фасувальна ДН;

• машина закупорювальна Ж7-УМТ-6;

• вакуумний детектор електронного контролю якості закупорювання Ж7-ДПС-2;

• транспортна система Ж7-КТУ-8.

Машина, що забезпечує вакуум в тарі, є закупорювальною. Машина Ж7- УМТ-6 призначена для вакуумного закупорювання скляної тари кришками типу «твіст-офф» і є основною в технологічній лінії вакуумного пакування.

За компоновкою машина Ж7-УМТ-6 лінійного типу і може протягом кількох хвилин бути переналагоджена на інші геометричні розміри скляної тари і металевих кришок.

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.157. Вакуумні машини з автоматичним виготовленням термоформованої тари

До складу машини входять (рис. 3.158):

• станина 1, на якій закріплені всі вузли і механізми;

• пароповітряпровід 2, який відводить у атмосферу відпрацьовані пароповітряні суміші;

• конвеєр 3, який приймає заповнену тару, переміщає її по внутріш — ньомашинним трасам і видає закупорену тару на магістральний конвеєр;

• закупорювальна головка 4, яка закупорює тару металевою кришкою і втримує при цьому тару від провертання під час закупорювання;

• роздавальник кришок 5, який орієнтує кришки таким чином, щоб кільце було направлено донизу;

• лоток 6 з’єднує бункер — накопичувач кришок із роздавальником;

• бункер — накопичувач кришок 7, який обертається, накопичує, виділяє і орієнтує видачу кришок на опускний лоток;

Пристрої і машини для вакуумного пакування

• система висушування пари, підготовка її по технологічним параметрам (тиск, температура, швидкість руху) і подача в сопловий нагнітач 8;

• система подачі води 9, яка охолоджує від нагрівання сухою парою вузли тертя закупорювальних пасів;

• система автоматичного керування і електронного контролю 10, що забезпечує роботу машини в заданих технологічних параметрах, безпеку праці обслуговуючого персоналу.

Система закупорювання типу «твіст-офф» базується на пружних і пластичних деформаціях елементів, що задіяні в процесі закупорювання. Цей спосіб реалізується в машині Ж7-УМТ-6 за допомогою закупорювальної головки 1 (рис. 3.159)

Закупорювання тари здійснюється за рахунок сил тертя, що виникають при різниці швидкостей переміщення скляної тари 2 і пасів 4. Паси 4 проковзують по нижній поверхні плити 7, встановленої в шарнірних з’єднаннях підпружинених кронштейнів 6. Кожний пас натягується за допомогою натяжних роликів і пружин. У пристрої передбачено

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.159. Схема пристрою закупорювання машини Ж7-УМТ-6: 1 — головка закупорювальна; 2 — скляна тара; 3 — металева кришка; 4 — закупорювальні паси; 5 — натискний ролик; б — підпружинений кронштейн; 7 — плита; 8 — ведучий шків; 9 — пас, що утримує тару; 10 — конвеєр машини

регулювання зусилля притискання пасів до кришки. Основними перевагами такого способу закупорювання скляної тари є:

• повністю виключається бій скляної тари під час пакування;

• виключається можливість попадання осколка скла в харчовий продукт;

• зручність для споживача під час відкриття тари і повторного закриття. Якість вакуумного пакування в скляній гарі крім її герметизації багато

в чому залежить від висушування пари, підготовки її по технологічним параметрам.

Система підготовки пари в машині Ж7-УМТ-6 (рис. 3.160) високоефективно вирішує такі задачі:

• стерилізація металевої кришки, ущільнюючого кільця, горловини тари і підкришкового її простору (забезпечує повну відсутність мікроорганізмів всередині упаковки);

• створення глибокого вакууму в підкришковому просторі тари. Новизною цієї системи є створення нового пароперегрівача, соплового

пристрою та їх взаєморозташування. Пара по трубопроводам через кульковий кран 4, вентиль з електромагнітним приводом 2 і трійник З поступає в пароперегрівач із сепаратором 1 і переміщається в пристрій, де відділяється конденсат. Далі пара проходить через зону нагрівання, що працює на основі електричного нагрівача, і поступає в сопло 5. Сопло 5 за допомогою штока 6 може переміщатися до горловини тари або віддалятися від неї. Заслінки, що встановлені в соплі, дають можливість відрегулювати товщину струмини пари.

Конструкція сопла знижує витрати пари в 1,5-2 рази, підвищує ступінь стерильності металевої кришки, горловини тари і підкришкового простору, а також сприяє створенню глибокого вакууму в тарі з продукцією.

Важливе місце в системі підготовки пари відводиться пароперегрівачу і конденсатовідвіднику. Для машини Ж7-УМТ-6 розроблені нові схеми цих пристроїв (рис. 3.161), що вимагають застосування вогнетривких керамічних патронів і застосовані спеціальні наповнювачі, що суттєво збільшують термін експлуатації пароперегрівача.

Пароперегрівач здійснює теплову підготовку пари до оптимальних параметрів (135-145 °С).

Вакуумне пакування продукції в скляну тару дає можливість мінімізувати або зовсім виключити застосування консервантів і фарбників, що, безумовно, відобразилось на якості продукції.

Пристрої і машини для вакуумного пакування


Рис. 3.160. Схема висушування пари, підготовка її по тиску, температурі і швидкості руху та подачі в сопловий пристрій машини Ж7-УМГ-6

Тепловий електричний нагрівач

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.161. Схема пароперегрівача с конденсатовідвідним пристроєм машини Ж7-УМТ-6

Комментарии закрыты.