Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

Для забезпечення герметичності металевої споживчої тари здебільшого формують подвійний закатний шов. Процес з’єднання корпусу споживчої тари із кришкою здійснюється методом обкатування роликів з одночасною зміною форми елементів кришки і ущільнювального кільця.

В сучасних закатних машинах споживча тара може перебувати в двох положеннях:

• банка не обертається навколо своєї геометричної осі, а обкатні ролики обертаються навколо банки, одночасно при цьому переміщаються до її центру;

• банка обертається навколо своєї осі, а обкатні ролики переміщуються тільки до її центру.

В обох випадках весь периметр фланців обробляється закатними роликами. При цьому фланці банки і кришки деформуються, їх діаметр зменшується, внаслідок чого утворюється герметичний подвійний закатний шов. Шов утворюється двома роликами І та II операцій (грубим і чистовим). Процес утворення подвійного закатного шва показано на рис. 4.45.

Найбільш поширені машини, в яких банки нерухомі, а ролики оббігають навколо банки і одночасно переміщуються в радіальному напрямку. Такий рух роликів здійснюється за допомогою спеціальних кулачків.

В залежності від кількості закатних позицій машини можуть бути одно — та багатопозиційні, а також напівавтоматичної та автоматичної дії.

На рис. 4.46 представлена конструкція каруселі закатної машини БЧ — КЗК-88. Закатна машина БЧ-КЗК-88 призначена для герметизації фігурних металевих банок подвійним закатним швом. Машина складається із станини, механізму приймання банок, механізму орієнтування і транспортування банок, закатної каруселі, механізму відведення банок, приводу та вакуумної системи. Закатна карусель складається із вертикального корпуса 17 і нижньої планшайби 22, з’єднаних між собою колоною 21. В корпусі на валу 18 встановлені зубчасті колеса 16, які призводять в рух вал-шестерню 12 із закріпленим на ньому операційним копіром 19 і порожнистий вал 13 із закріпленою на ньому планшайбою 20. Всередині нерухомої осі 14 встановлений штовхач 15, який за допомогою ролика і копіра здійснює зворотно-поступальний рух. Планшайба 20 призначена 364

для кріплення важелів дистанційних 10, закатних 8 роликів і важільної системи 11 операційного копіра 19. Важелі 9 затискаються на осі клемою, що дає можливість встановлювати закатні ролики І і II операцій відносно патрона 7.

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

Рис. 4.45. Послідовність утворення подвійного закатного шва

При обертанні планшайби 20 закатні ролики описують в просторі контур, який відповідає формі банки. Стіл притискної каруселі призначений для подачі банок в закатний пристрій автомата і центрування їх відносно закатного патрона. В корпусі 3 розташований повзун 1 із роликом на кінці, який, рухаючись в пазу кулачка 2, надає зворотно-поступального руху повзуну і стакану 4. На верхній частині стакана жорстко закріплено стіл 5,

365

Пристрої для герметизації металевої консервної споживчої тари

а центратор 6 жорстко закріплений на повзуні 1. У верхньому положенні стіл 5 і стакан 4 під дією пружини утворюють карман між центратором 6 і столом 5.

Комментарии закрыты.