Пристрої для барометричного ізобаричного фасування

Цей тип дозувальних пристроїв є найпростішим за принципом роботи та конструктивно і тому широко використовувався у вітчизняних зразках пакувального обладнання. Такими пристроями можна фасувати негазовані і неспінювальні рідини. В залежності від способу формування дози вони в своїй конструкції можуть мати: мірний стакан, мірну місткість, а також можуть формувати дозу продукції у споживчій тарі за її рівнем. За способом змінення об’єму дози — регульовані і змінні місткості. До регульованих відносять системи із витискними елементами і з регульованими за висотою розташування повітряними трубками. За способом перекриття подачі рідини — клапанні, кранові і золотникові.

Пристрої з мірними стаканами і клапанною системою

Ці пристрої також можна поділити на дві групи: до першої групи можна віднести пристрої, в яких керування клапанами наповнення і випорожнення мірного стакана здійснюється за рахунок дії на них жорстких елементів конструкції тари (горловина пляшки); до другої групи — де керування клапанами здійснюється окремо (наповнення мірного стакана — для індивідуального привода на клапан; наповнення тари — для горловини тари на клапан).

Внаслідок стрімкого розвитку високих технологій в новітніх пакувальних машинах такого принципу фасування і конструктивного виконання дозувальних пристроїв вже не застосовують. Але для порівняльної характеристики і вивчення еволюції розвитку цих пристроїв, а також з врахуванням того, що на підприємствах малої і середньої продуктивності їх все ще експлуатують, розглянемо найбільш типові конструктивні рішення. Поряд з вищезазначеним потрібно відмітити, що і в сучасних універсальних машинах цей спосіб фасування і дозування дози використовується, але на іншому технічному рівні.

До першої групи можна віднести пристрої фасування машин ВАР-6, Д9-ВР2М-6 і Т1-ВНП-12 [2].

Фасувальний пристрій машини ВАР-6 (рис. 3.49 а) складається з корпусу, який вмонтовано в отвір колектора. Колектор є подовженням дна витратного резервуару. Витратний резервуар заповнено до встановленого рівня продукцією. В корпус пристрою загвинчено мірний стакан. У верхній частині мірного стакана по нарізці може переміщатися витискувач, за рахунок чого і регулюється об’єм дози рідини. Знизу до корпусу пристрою за допомогою накидної гайки закріплено стакан, а на нього нагвинчено центруючий конус. Всередині стакана розміщена клапанна система дозатора, яка складається з відсікального і зливного клапанів, останній притискається до сідла зливної втулки пружиною. Зливний клапан має конусну гумову деталь, всередині якої встановлено металеву втулку з буртиком, причому буртик втулки повинен бути з нижньої сторони клапана.

Зливний клапан (конусне гумове кільце) одягнено на шатрову трубку і закріплено гайкою, в яку впаяна повітряна трубка, що є продовженням шатрової трубки. Остання запресована в поршень. На кінці шатрової трубки є конічне потовщення, що розсікає потік рідини і направляє її по стінках пляшки. Зливний тракт пристрою фасування утворюється внутрішньою поверхнею зливної втулки і поршнем, що переміщається по вкладці. Вкладка конічною частиною здійснює завершальне центрування пляшки. В крайньому нижньому положенні вкладку втримує пружина. Сідлом для відсікального клапана є виточка в корпусі пристрою. Відсікальний клапан — це також гумове кільце, що насаджене на зливну втулку.

Внутрішня частина дозувального пристрою герметизована гумовою мембраною.

Наповнення мірного стакана здійснюється в момент відсутності пляшки в центральному дзвіночку, а випорожнення — при дії горловини пляшки на вкладку, яка, переміщаючись через поршень, закриває відсікальний клапан і відкриває зливний.

Для розбирання дозатора потрібно відгвинтити накидну гайку, при цьому із корпусу пристрою виймається втулка і вся рухома клапанна система.

Схема фасувального пристрою машини Д9-ВР2М-6 наведена на рис. 3.49 б. Цей пристрій також складається з мірного стакана 7 з відсікальною втулкою 8, що закріплений в корпусі пристрою 6, рухомої клапанної системи 12 і 13, розташованої в стакані 3. Конус 1 запобігає випаданню клапанної системи.

Клапанна система складається з двох клапанів — відсікального 13 і зливного 12 та деталей, в яких вони закріплені.

Під час роботи машини пляшка піднімається піднімально-опускним столиком до центрувального дзвіночка. При подальшому підніманні під 106

Рис. 3.49. Фасувальні пристрої машин: а — ВАР-6:1 дзвіночок; 2 — вкладка; З — поршень; 4, 5 — пружини; 6 — зливна трубка; 7 — гумова мембрана; 8 — корпус; 9, 10 — клапани; 11, 14 — гайки; 12 — мірний стакан; 13 — витискач; 15 —шатрова трубка; 16 стакан; б—Д9-ВР2М-6:1— дзвіночок; 2—вкладка; З — стакан; 4 поршень; 5, 10 — трубки; 6 — корпус; 7 — мірний стакан; 8 — витискувач; 9 гайка; 11 — контргайка; 12, 13 — клапани; 14 — зливна втулка; 15—мембрана; 16, 17—пружини; в— Т1-ВНА-12:1 —дзвіночок; 2 — вкладка; 3 — шатрова трубка; 4 — зливна втулка; 5, 12 — клапани; 6 — сідло клапана наповнення; 7 — мірний стакан; 8, 11 — витискувач; 9 — ковпачок: 10 — трубка; 13 — мембрана; 14 — корпус; 15 — накидна гайка; 16 — пружина; 17 — стакан дією горловини пляшки вкладка 2 переміщається доверху, стискаючи пружину 17.

Разом із вкладкою 2 переміщаються доверху поршень 4 з шатровою трубкою 5 і зливною втулкою 14. Як тільки клапан 13 притиснеться до сідла втулки мірного стакана, починає стискатись пружина 16, що закриває доступ рідини в мірний стакан. Поршень продовжує переміщатися догори, тим самим сильніше притискує клапан 13 до сідла і одночасно піднімає зливний клапан 12, відкриваючи канал для переміщення рідини в пляшку. Клапан 12 закріплено на шатровій трубці гайкою з трубкою 10 для відведення повітря з порожнини пляшки. Продукція по каналу, утвореному внутрішніми поверхнями зливної втулки і поршня, а також і зовнішньою поверхнею і иатрової трубки, перем і іцається по її стінках. Повітря з пляшки по внутрішньому каналу шатрової трубки 5 і трубки 10 для відведення повітря виходить назовні.

Коли пляшка почне переміщатися донизу, пружини 16 і 17 стискаються. Пружина 17 повертає вкладку 2 у початкову позицію, а пружина 16 — пор­шень із шатровою трубкою. При цьому одночасно закривається клапаном 12 зливний канал і утримується клапан 13 притиснутим до сідла стакана. Подальше переміщення пляшки сприяє тому, що поршень через зливний клапан тисне на зливну втулку з клапаном відсікання і тягне їх донизу, тим самим відкривається канал для наповнення мірного стакана рідиною.

В корпусі пристрою встановлена мембрана, яка ізолює рухому частину клапанної системи від рідини в витратному резервуарі.

Витискувачем, який розміщений у верхній частині мірного стакана, регулюють об’єм дози рідини в стакані. Положення витискувача фіксується гайкою.

Для регулювання швидкості наповнення мірного стакана в залежності від в’язкості рідини конструкцією передбачено можливість регулювання зазору між нижнім торцем мірного стакана і поверхнею відсікального клапана. Регулювання зазору здійснюється за рахунок переміщення доверху або донизу мірного стакана по нарізці з подальшою його фіксацією контргайкою.

Конструктивне виконання і принцип дії фасувального пристрою машини Т1-ВНП-12 (рис. 3.49 в) подібні описаним вище. Поряд із цим в даній конструкції суттєво спрощена внутрішня клапанна система з розширенням можливостей регулювання об’єму дози.

До другої групи цього типу дозувальних пристроїв можна віднести пристрої машин Т1-ВРА-6А, Т1-ВР2А-6 та інші. Ці машини оснащені фасувальними пристроями з роздільним керуванням клапанами наповнення та випорожнення мірного стакана.

Пристрої для барометричного ізобаричного фасування

Рис. 3.50. Фасувальні пристрої машин: а — Т1-ВРА-6А: 1 — дзвіночок; 2 — прокладка; 3—зливна втулка; 4,12—клапани; 5 — наконечник; б—центральна трубка; 7 — витискам; 8 — фіксатор; 9 — мірний стакан; 10 — втулка; 11 корпус; 13 ролик; 14 — сідло клапана; б — Т1-ВР2А-6: 1 — дзвіночок; 2 — прокладка; 3 — зливна втулка; 4, 12 — клапани; 5 — наконечник; б — — трубка; 7 — витискувач; 8 — пружина; 9 — мірний стакан; 10 — втулка; II — корпус; 13 — ролик

и) б)

Фасувальний пристрій Т1-ВРА-6А наведено на рис. 3.50 а. В цьому пристрої рідина надходить з витратного резервуара в мірний стакан через кільцевий колектор після того, як за допомогою нерухомого копіру відкривається клапан наповнення 12, що контактує з роликом 13.

Нерухомий копір встановлено в передній частині машини. В момент, коли пляшка піднята столиком, горловина її притискується до герметизувальної прокладки 2 і натискує на зливну втулку 3, яка піднімає гумовий зливний клапан 4. Рідина із мірного стакана шатром переміщується в пляшку. Повітря внутрішньої порожнини пляшки витискується і видаляється через центральну трубку 6. Після наповнення пляшки піднімальний столик з пляшкою опускається і в цей час гумовий клапан 4 займає початкове положення, притискуючись до наконечника 5.

Модернізований зразок цього пристрою наведено на рис. 3.50 б. Основна відмінність основного і модернізованого зразків полягає в тому, що в модернізованому зразку конструктивно поєднано наконечник з клапаном. Проведена модернізація підвищує надійність і довговічність роботи дозувального пристрою.

Комментарии закрыты.