Пристрій дозування дрібно-штучних і кускових виробів ваговим способом

Підприємства малої і середньої продуктивності для фасування і дозування легкоплинної дрібно-штучної і кускової продукції широко використовують лінійні тензометричні вагові дозатори. Конструкгивне виконання таких дозаторів суттєво не відрізняється від дозаторів для сипкої продукції. Особливістю дозаторів для кускових видів продукції є: встановлення таких вібраційних живильників, виготовлених або покритих матеріалами, що зменшують сили тертя переміщення продукції; геометричні розміри і кінематичні параметри руху лотка підбираються залежно від фізико-механічних характеристик продукції; програмне забезпечення повинно враховувати іншу динаміку переміщення продукції і процес зважування. Однотипні пакувальні 266

машини для кускових виробів мають в 1,5 рази продуктивність меншу, ніж для сипкої продукції.

Для пакування із заданою продуктивністю дрібно-штучної продукції і кускової продукції найкраше використовувати комбінаційні дозатори. За компоновочними рішеннями такі дозатори можуть бути побудовані за карусельною і лінійною схемами. Карусельна схема застосовується для пакування легкоплинної або наближеної до такої кускової продукції вертикальними машинами. Лінійне компонування ефективно застосовувати для пакування важкоплинної і погано роздільної на фракції кускової продукції (шматки м’яса, рибні продукти, салати тощо).

В таких дозаторах використаний просторовий спосіб формування частин дози продукції із забезпеченням зважування у статиці та за рахунок використання теорії факторіалів при виборі варіанту дози з найкращими заданими умовами.

Конструктивна схема комбінаційного дозатора роторного типу наведена на рис. 3.146.

Продукція подається конвеєром безперервним потоком у заван­тажувальний бункер, виконаний у вигляді зрізаного конуса, що дає можливість рівномірно розподілятись по транспортуючому конусі. Транспортуючий конус складається із окремих лінійних лотків, що здійснюють вібраційні рухи, тим самим забезпечується рівномірна подача продукції в накопичувальні лотки. Товщина шару продукції може бути скорегована геометричним розташуванням завантажувального бункера і кінематичними параметрами лотків транспортуючого конуса. В момент, коли з бункера зважувального пристрою продукція переміщається в упаковку, продукція із накопичувального лотка переміщається в бункер для зважування.

Встановлений в машину комп’ютер збирає інформацію про вагу про­дукції в кожному із зважувальних бункерів, обраховує різні комбінації, що відповідають заданим умовам дозування, і вибирає комбінацію частин дози.

Існує два способи фасування продукції:

• частини дози напряму через лійку переміщаються в упаковку;

• частинидозизбираютьсявпроміжномубункері, апотім переміщаються

в упаковку.

Кожний із цих способів має свої переваги і недоліки. Якщо продукція не крихка і не дуже важливим є збільшення геометричних параметрів дозатора, а потрібно забезпечити максимальну продуктивність, то доречно встановити проміжний бункер.

Комбінаційний дозатор із лінійною компоновкою наведено на рис.

Пристрій дозування дрібно-штучних і кускових виробів ваговим способом

Пристрій дозування дрібно-штучних і кускових виробів ваговим способом

Рис. 3.146. Карусельний комбінаційний дозатор: а -— компоновочно схема маишни; б — дозатор: 1 завантажувальний бункер; 2 — датчик рівня; 3 — верхній конус; 4 лінійний подавальний лоток; 5 — накопичувальний бункер; б — бункер зважування; 7 — напрямна лійка; 8 — вимикач; 9 корпус; 10, 11 — аварійні кнопки; 12 — дисплей; 13 — вихідний канал; ІЗ — лійки; 14 — болт; 15— кільце; 16 — кожух; 17 — вібратор лінійний; 18 — центральний вібратор

3.147. Такий дозатор можна застосовувати для дозування курячих окороків, крилець, котлет, шматків м’яса, риби, креветок, різних видів морепродуктів, картоплі, томатів, різних овочів, фруктів та інших важкоплинних кускових виробів.

При дозуванні продукції, що важко розчіплюється під час тран­спортування, операцію заповнення накопичувальних лотків виконують

Пристрій дозування дрібно-штучних і кускових виробів ваговим способом

Рис. 3.147. Лінійний комбінаційний дозатор: 1 — проміжний бункер; 2 — зважувальний бункер; 3 — — конвеєр; 4 — накопичувальний бункер

вручну. Поряд із цим використання такого дозатора забезпечує задану точність дозування. Дозатор, що наведений на рис. 3.147, передбачає подачу продукції в накопичувальні лотки операторами. Зважені і вибрані комп’ютером комбінації частин дози конвеєром переміщаються в накопичувальний бункер. За готовності споживчої тари продукція фасується, тобто переміщається із накопичувального бункера в тару.

Комментарии закрыты.