Машини із етикетувальними станціями нанесення холодного клею

Цей вид машин застосовують для нанесення паперових етикеток і складаються із магазину для етикеток, захоплюючого барабана, проклеючого ролика і барабана перенесення етикетки на упаковку.

Різні типи машин зі станціями холодного клею відрізняються способом захоплення етикетки із магазину: за допомогою клейового шару; за допомогою вакууму.

Етикетувальні станції із захопленням етикетки клейовим шаром умовно можна поділити на 4 типи: магазин етикеток здійснює коливальний рух, а захоплення етикетки відбувається проклеюючим роликом; магазин етикеток здійснює коливальний рух, а захоплення відбувається захоплюючим барабаном за допомогою проклеюючого ролика; магазин етикеток нерухомий, захоплення етикеток здійснюється барабаном із захоплюючими кулачками і за допомогою проклеюючого ролика; етикетка захоплюється упаковкою, на яку нанесено шар клею.

На рис. 4.62 наведена схема етикетувальної машини першого типу. За даною схемою проклеюючий ролик 2 виконує також функції захоплення етикетки із магазину. На проклеюючий ролик постійно подається клей і він здійснює обертальний рух. Магазин етикеток здійснює коливальний рух (складний плоский) і розташований поруч із проклеюючим роликом. В момент, коли упаковка 3 подана конвеєром до етикетувальної станції, магазин в крайньому лівому положенні контактує з проклеюючим роликом, при цьому найближча етикетка в магазині захоплюється клейовим шаром і охоплює ролик завдяки рівності лінійних швидкостей обертання ролика і коливання магазину. Потім етикетка із ролика переноситься на упаковку. Етикетувальні станції такого типу застосовують в магазинах лінійного

Машини із етикетувальними станціями нанесення холодного клею

Рис. 4.62. Схема етикетувальної машини із станцією першого типу

типу і при нанесенні колової етикетки. Основною перевагою таких машин є можливість швидкого переналагодження на різні довжини етикеток без зміни конструктивних елементів. Продуктивність машин першого типу не перевищує 6 тис. етикеток за годину.

Етикетувальні станції із коливальним магазином другого типу мають більшу продуктивність завдяки наявності окремого проклеюючого ролика і захоплюючого барабану. Захоплюючий барабан має великий діаметр і кілька площадок для етикеток.

Машини із етикетувальними станціями нанесення холодного клею

Найбільшу продуктивність має машина третього типу з нерухомим магазином (рис. 4.63). Особливостями цієї машини є наявність додаткового валу 4 для перенесення етикетки на упаковку і спеціальна конструкція барабану 3 з коливальними захоплюючими кулачковими площадками.

В станціях четвертого типу клей наноситься проклеюючим роликом безпосередньо на упаковку, яка в подальшому виконує функцію захоплюючого барабану і витягує етикетку з магазину. Для реалізації цього способу упаковка повинна бути правильної циліндричної форми.

Етикетувальні машини із станціями холодного клею найбільш широко застосовуються для етикетування скляної тари.

Комментарии закрыты.