Дозатори поршневого типу

Такі дозатори широко застосовуються для дозування і фасування молока, вина, соків. Інколи такі дозатори називають клапанно-поршневими. Конструкція цих дозаторів (рис. 3.85) — це сукупність мірного циліндра 1, в якому під дією зовнішнього привода переміщається поршень 2, двох трубопроводів: 3—для підведення рідини від бункера 4 до мірного циліндра 1 і 5 — для відведення сформованої дози продукції в продуктопровід пакувальної частини машини, двох клапанів 6 і 7, встановлених на цих трубопроводах.

Працює дозатор наступним чином. Відкривається клапан 6 і поршень 2 переміщується в циліндрі 1, засмоктуючи рідку продукцію. Доза продукції визначається крайнім положенням поршня і діаметром циліндра. Після того, як сформована доза продукції і поступила команда про готовність упаковки, поршень починає рухатись у зворотному напрямку. При цьому клапан 6 закривається, а клапан 7 відкривається. Клапани 6 і 7 можуть відкриватись і закриватися самі (без приводу) під дією засмоктувального і нагнітального продукту або мати спеціальний зовнішній привод 8. Як варіант зустрічається конструкція дозатора, в якій обидва клапани об’єднані. В цьому випадку один клапан працює як золотник, пропускаючи продукцію, або в циліндр, або в продуктопровід.

Дозатори поршневого типу

Рис. 3.85. Схема кпатн-поршневого дозатора

На підприємствах молочної промисловості України і країн СНД ще досить широко застосовують автоматичні машини типу М6-ОРЕ, М1-АР13Ж та інші для фасування молока в полімерні пакети типу «подушечка».

У цих конструкціях машин застосовується типова схема дозувального пристрою, що на ведена на рис. 3.86.

До складу дозувального пристрою входять: витратна місткість (бачок) з поплавковоюсистемою, поршневийдозувальнийпристрійзпневмоприводом, трубопроводи подачі, видачі продукції та клапанна система із приводом. На корпусі 5 машини закріплено витратну місткість 11 і пневмоциліндр 8, шток якого з’єднано з поршнем 9. При русі поршня в сторону наповнення мірного циліндра продукцією, пневмоциліндр 18 через шток 19 відкриває рідинний клапан (рис. 3.86, б). В порожнину циліндра із бачка 11 засмоктується продукція. При русі поршня в сторону видачі продукції клапан 31

Дозатори поршневого типу

Рис. 3.86. Дозувальний пристрій машини М6-ОРЗ-Е: а — загальний вигляд: б — рідинний клапан

Дозатори поршневого типу

закривається, продукція через трубку фасувальну 3 і клапан 2 подається в упаковку. Продукція із централізованої системи подається в бачок 11 через трубку 13. Рівень продукції збільшується і піднімається поплавок 12, а разом із ним клапан 10, який при відповідному рівні закриває трубу 13. Подача продукції зупиняється.

При зменшенні рівня молока в бачку поплавок 12 з клапаном 10 опускається і відкриває трубу 13. Якщо рівень продукції зменшується нижче допустимого рівня, датчик 14 через електронну систему включає сигналізацію.

Оператор вручну натискає на шток 16, тим самим відкриває рідинний клапан, що призводить до випускання повітря із циліндра дозатора 4 і випускної (фасувальної) труби 3.

Регулювання дози здійснюється за допомогою гайки 7, змінюючи хід поршня 9. Рідинний клапан (рис. 3.86, б) складається із корпусу 30 з ущільнювальними кільцями 21, золотника 31 з ущільнювальним кільцем 22, утримувача 20 і пружини 32. Тиск продукції діє на золотник 31, долає силу пружини 32 і продукція проходить через рідинний клапан. У зворотному напрямку продукція не проходить, так як вона притискає золотник до корпусу і закриває клапан.

По завершенню роботи молоко з бачка 11 через трубу 27 відводиться в систему або в окрему місткість. Для цього натискається кнопка 16. Штифт 17 входить в паз В і залишається у нижньому положенні. Шток 28 піднімається догори так, щоб штифт 29 ввійшов у паз Г. Потім шток 28 за часовою стрілкою повертається разом із ексцентриком 25. Нижній клапан примусово відкривається і продукція із бачка переміщується по трубі 27.

Дозатори поршневого типу

Рис. 3.87. Схема поршневого дозатора із вертикальним компонуванням: 1 —мірний циліндр; 2 — поршень; 3 — трубка подачі продукції в упаковку; 4 — всмоктувальний клапан; 5 — трубка видачі продукції в упаковку; б — клапан нагнітання

Поряд із горизонтальним розташуванням поршня в дозувальних пристроях застосовують і вертикальне компонування. Характерною схемою такого компонування може бути схема пристрою, призначеного для дозування соків у попередньо виготовлені напівжорсткі пакети типу «тетра-брік» (рис. 3.87).

Вертикальне компонування поршневого дозатора часто застосовують для високопродуктивних машин з примусовою подачею продукції з тех­нологічних ліній.

Комментарии закрыты.